దీని వెనుక ఇంత కథ ఉందా…!! అజినో మోటో…


మనం నిత్యం తినే ఫాస్ట్ ఫుడ్లో టెస్టెడ్ సాల్ట్ అనేది వాడబడతాయి ఈ టెస్టింగ్ సాల్ట్ అనేది భారతదేశంలో చైనా నుంచి దిగుమతి అవ్వడానికి కారణం ఫర్టిలైజర్స్ పేరు మీద వస్తుంది.

ఇది తినే ఆహార విషెస్ సూచికలో లేదు. ఇది చైనా ఒక ప్రత్యేక పథకం కింద భారతదేశంలో యువతని బీపీకి షుగర్లకి రోగిష్ఠులును చేయడానికి ఒక ప్రయోగంగా భావించబడుతుంది.

ఈ టెస్ట్ సాల్ట్ అనేది ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఫంక్షన్లో వంట వాళ్ళు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. చైనాలో ఇది వాడితే ఉరిశిక్ష విధించే విధానం కూడా ఉంది కానీ భారతదేశంలో దీనికి ఇంకా వెలుగులో తీసుకురాలేదు.

ఈ టెస్ట్ సాల్ట్ వేసిన, ఏ భోజనం ఒక 40 రోజుల్లో తిన్నారంటే జీవితాంతం బీపీతో, షుగర్తో బాధపదడం తప్పదు. ఈ విషయాన్ని మీడియా మాధ్యమాల్లో చర్చించి దీన్ని వ్యతిరేకించి ఒక మహా ఉద్యమంగా తీసుకొస్తే గాని ఈ భారత దేశంలో రోగిష్టులు తగ్గరని కొన్ని సామాజిక సంస్థలు కూడా ఢిల్లీలో చర్చించాయి.

కానీ మన ప్రభుత్వం దీనికి నిమ్మకు నీరు ఎత్తినట్టు ఉన్నది. భారతదేశంలో తయారవడం లేదు విదేశాన్ని చూస్తుంది. అది కూడా ద్రాక్ష తోటలకి పళ్ళతోటలు వినియోగం అని చెప్పి తీసుకొచ్చి మనుషులకు తినిపిస్తున్నారు.

ఈ టెస్టడ్ సాల్ట్ వల్ల మన నాలుక కి రుచి కొన్ని వేల రుచులను గుర్తుంచుకునే నాలుక బండ బారిపోవడమే కాకుండా, మేధోశక్తిలో స్మరణ శక్తి కూడా నాశనం చేస్తుంది అన్నారు. దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి మన పత్రికాదిపతులందరూ దీనినీ వివరించి తెలియపరచాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది అని గమనించండి…