??????

*ఓం నమో వేంకటేశాయ*

తిరుమల:( 02-08-2021)*

? నిన్న ఆగస్టు *1* వ‌ తేదీన శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు *20,796* మంది…
‌? నిన్న స్వామి వారికి హుండీలో భక్తులు సమర్పించిన నగదు కానుకలు *₹ 2.34* కోట్లు

? నిన్న శ్రీవారి తలనీలాల సమర్పించిన భక్తులు *10,099* మంది…

? తిరుపతిలో ప్రతి రోజు ఇస్తున్న సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్ టోకన్లు జారీ నిలిపివేసిన టిటిడి…

? కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉదృతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో టైమ్ స్టాట్ టోకన్ల జారీ నిలిపివేసిన టిటిడి…

??????

About The Author