కరోనా కన్నా ప్రమాదకరమైన ఖోస్తా–2 వైరస్..

మానవాళి వైపు మరో మహమ్మారి.. కరోనా కన్నా ప్రమాదకరమైన ఖోస్తా–2 వైరస్​ ను గుర్తించినట్టు శాస్త్రవేత్తల వెల్లడి రష్యాలోని ఒక రకం గబ్బిలాల్లో గుర్తించిన అమెరికా పరిశోధకులు

Read more

రాఖీ పౌర్ణమి..పరమపావనమైన మహాపర్వం పూర్ణిమ.

పరమపావనమైన మహాపర్వం పూర్ణిమ. అందునా శ్రావణమాసంలో వచ్చే పూర్ణిమ అత్యంత విశేషము గనుకనే దీనిని మహాశ్రావణి అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ పూర్ణిమ నాడు జగద్గురువైన నారాయణుడు హయగ్రీవ

Read more

కోపం తగ్గిచుకోవడం ఎలా..!

కోపాన్ని ఉంచుకోవటం అనేది కాలుతున్న నిప్పుని విసరడానికి పట్టుకున్నట్టు. దానివల్ల కాలిపోయేది మీరే. – గౌతమ బుద్ధ కోపం అనేది మనందరం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవించిన చాలా

Read more

గోత్రం అంటే ఏమిటి?

గోత్రం అంటే ఏమిటి? సైన్సు ప్రకారము మన పూర్వీకులు గోత్ర విధానాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేశారో గమనించండి. మీరు పూజలో కూర్చున్న ప్రతిసారీ, పూజారి మీ గోత్రం

Read more