??????

*ఓం నమో వేంకటేశాయ*

తిరుమల( 8-08-2021)

? నిన్న  ఆగస్టు *7*  వ‌ తేదీన శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు  *21,394*మంది…

? నిన్న  స్వామి వారికి హుండీలో భక్తులు సమర్పించిన నగదు కానుకలు *₹ 2.15*  కోట్లు

? నిన్న శ్రీవారి తలనీలాల సమర్పించిన భక్తులు  *11,082* మంది…

? తిరుపతిలో ప్రతి రోజు  ఇస్తున్న సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్ టోకన్లు జారీ నిలిపివేసిన టిటిడి…

? కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో టైమ్ స్టాట్ టోకన్ల జారీ నిలిపివేసిన టిటిడి…

?????

About The Author