అఖిలేష్ యాదవ్ 5 సంవత్సరాల పనిని చూడండి…


#కష్టపడి శోధించి రాసారు…

70 వేల కోట్లతో మీరట్‌లో హజ్ హౌస్‌ను నిర్మించారు, ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హజ్ హౌస్. అలీఘర్‌లో 4, ముజఫర్‌నగర్‌లో 2 మసీదులను నిర్మించండి
సుల్తాన్‌పూర్‌లో మసీదులు నిర్మించబడ్డాయి, 1 ఖరీదైనవి
లక్నోలో మసీదు నిర్మించారు, 7 మసీదులు నిర్మించారు…

2017లో గెలిస్తే యూపీలోని అన్ని జిల్లాల్లో మదర్సాలు కట్టి మౌలానావోకు 25 వేల నెలలు ఇస్తాం.

హిందువుల కోసం ఒక్క గుడి కూడా కట్టలేదు. ఆలయం పైనుండి కూల్చివేయబడింది.

మీరట్‌లోని కాళీమాత ఆలయంలో గంట మోగించడం
మూసివేయబడింది.

నగరంలో పలు దేవాలయాలు నేలమట్టమయ్యాయి. మా
సాషన్‌లో 500కు పైగా దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి.

ఔరంగజేబు ఇంత చేసి ఉండడు
ఈ పంది కొడుకు అఖిలేషుద్దీన్ చేసాడు.

20 మంది రామభక్తులను కాల్చి చంపారు.

2013లో ముజఫర్‌నగర్ అల్లర్లలో 64 మంది హిందువులు మరణించారు.
బుల్లెట్‌తో చంపబడ్డాడు.

అలీఘర్ అల్లర్లలో 73 మంది హిందువులు మరణించారు. ఆది తదితరులు అతిక్రమించారు…

ఇప్పుడు దీన్ని కూడా షేర్ చేయండి, తద్వారా ప్రతి హిందూ సమాజం మేల్కొలపండి మరియు ఇది 21వ శతాబ్దపు ఔరంగజేబు అని తెలుసుకోండి…

* ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మిగిలిన జిల్లాల జాబితా
ఆలయాన్ని కూల్చివేశారు…*

మీరట్: 7 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బనారస్: 14 దేవాలయాల కూల్చివేత
ఘాజీపూర్: 9 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బల్లియా : 3 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఉన్నావ్: 4 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
శ్రావస్తి: 6 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
సంత్ రవిదాస్ నగర్: 4 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
సుల్తాన్‌పూర్‌: 34 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
సోన్‌భద్ర: 5 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
సిద్ధార్థనగర్‌: 9 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
సంభాల్: 6 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
షామ్లీ: 4 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
షాజహాన్‌పూర్‌: 6 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
సీతాపూర్: 11 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
సహరాన్‌పూర్: 15 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
రాయ్‌బరేలీ: 4 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
రాంపూర్: 13 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ప్రతాప్‌గఢ్: 10 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
పిలిభిత్: 13 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ముజఫర్‌నగర్‌: 40 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
మధుర: 25 దేవాలయాల కూల్చివేత
మెయిన్‌పురి: 13 ఆలయాలు నేలమట్టమయ్యాయి
మొరాదాబాద్: 25 ఆలయాల కూల్చివేత
మీర్జాపూర్: 9 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
మహోబా: 20 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
మహారాజ్‌గంజ్: 20 దేవాలయాల కూల్చివేత
లఖింపూర్ ఖేరీ: 15 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
లలిత్‌పూర్: 7 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఘజాబాద్: 5 ఆలయాలు కూల్చివేత
గోర్కాఖ్‌పూర్: 5 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
పద్రౌనా : 30 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
మంజన్‌పూర్‌: 30 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
కస్గంజ్: 30 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
కాన్పూర్: 29 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
కన్నౌజ్: 20 ఆలయాలు నేలమట్టమయ్యాయి
అక్బర్‌పూర్: 10 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
జౌన్‌పూర్: 60 దేవాలయాలను కూల్చివేసింది
అమ్రోహ: 30 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఝాన్సీ: 30 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
హత్రాస్: 23 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
హర్దోయ్: 33 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
హమీర్‌పూర్‌: 8 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
హాపూర్: 45 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఘజాబాద్: 45 ఆలయాలు కూల్చివేత
గోర్కాఖ్‌పూర్‌: 34 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
ఘాజీపూర్: 23 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
గోండా: 50 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
నోయిడా: 20 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఫైజాబాద్: 30 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఫతేపూర్: 20 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఫరూఖాబాద్: 20 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఫిరోజాబాద్: 40 ఆలయాలు కూల్చివేత
ఇటావా: 15 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఇ: 5 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
డోరియా: 30 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
చిత్రకూట్: 10 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
చందౌలీ: 20 ఆలయాలను కూల్చివేశారు
బులంద్‌షహర్: 17 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బస్తీ: 7 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బరేలీ: 3 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బలరాంపూర్: 13 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బండ : 12 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బల్లియా: 13 దేవాలయాలను కూల్చివేసింది
బిజ్నోర్: 10 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బహ్రైచ్: 3 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
పెద్దలు: 3 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
బారాబంకి: 12 ఆలయాలు నేలమట్టమయ్యాయి
అజంగఢ్: 30 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
ఔరయ్య: 23 దేవాలయాల కూల్చివేత
ఆగ్రా: 15 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
అక్బర్‌పూర్: 34 దేవాలయాల కూల్చివేత
అలీఘర్: 4 ఆలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి
అలహాబాద్: 22 దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి

*500 పైగా దేవాలయాలు కూల్చివేయబడ్డాయి..

About The Author