చంద్రబాబు నాయుడు పిచ్చ భ్రమలో వున్నాడు… కొడాలి నాని

చంద్రబాబు నాయుడు పిచ్చ భ్రమలో వున్నాడు.. నేనే తెలివైన వాణ్ని .. నాకు మూడు డబ్బా ఛానళ్లు , రెండు సొల్లు పత్రికలున్నాయి .. మంత్రి కొడాలి నాని @9Staar Tv

About The Author