తాడేపల్లి ప్యాలెస్ బినామీ ద్వారంపూడి.. టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి పట్టాభిరామ్ Live

తాడేపల్లి ప్యాలెస్ బినామీ ద్వారంపూడి.. టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ @9Staar Tv
కాకినాడ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి అనే ఒక అడ్డగాడిద .. కల్లు తాగిన కోతి లాగ ఎగిరిపడుతున్నాడు..

About The Author