రాజా రెడ్డి , రెడ్డి కాదు .. ఆతను నేర కులం నుంచి వచ్చినాడు.. రా వెధవ ..టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్య రావు

రాజా రెడ్డి , రెడ్డి కాదు .. ఆతను నేర కులం నుంచి వచ్చినాడు.. రా వెధవ ..టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్య రావు @9Staar Tv
రెడ్డి అనేది ఒక కులమే కాదు.. అది ఒక సంస్కర్తలు పెట్టుకొన్న పేరు..
జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి రెడ్డి అని వుంది.. పెద్ద చరిత్ర అని పెద్ద చెప్తా వున్నావు..

About The Author