ఎప్పటికప్పుడు నేను గైడ్ చేస్తాను.. ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న తెలుగువారికి చంద్రబాబునాయుడు గారి సూచన

#TDP #NCBN #chandrababu
న్యూట్రల్ గా ఉండండి .. ఎప్పటికప్పుడు నేను గైడ్ చేస్తాను.. ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న తెలుగువారికి నారా చంద్రబాబునాయుడు గారి సూచన @9Staar Tv

About The Author