*ఓం నమో వేంకటేశాయ*

*( 13-08-2021)*

? నిన్న ఆగస్టు *12* వ‌ తేదీన శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు *21,446* మంది…
‌ ‌
? నిన్న స్వామి వారికి హుండీలో భక్తులు సమర్పించిన నగదు కానుకలు *₹ 2.55* కోట్లు

? నిన్న శ్రీవారి తలనీలాల సమర్పించిన భక్తులు *10,348* మంది…

? తిరుపతిలో ప్రతి రోజు ఇస్తున్న సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్ టోకన్లు జారీ నిలిపివేసిన టిటిడి…

? కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో టైమ్ స్టాట్ టోకన్ల జారీ నిలిపివేసిన టిటిడి…

??????

About The Author